O firmě

Historie a současnost našeho depa

Jako firma jsme vznikli za účelem specializace v železničním opravárenství, pronájmu železničních vozidel a služeb železničního dopravce. Společnost aktuálně provozuje drážní dopravu na území ČR, zajišťuje přepravu dále po Evropě, věnuje se opravárenské a modernizační činnosti železničních vozidel, včetně jejich schvalování, zabývá se také vlastnictvím a pronájmem železničních vozidel a poskytováním služeb dle standardů certifikátu ECM úrovně 5, jehož držitelem je od června 2022. Pro rozjezd podnikaní byl pronajat prostor části depa v České Třebové. Mezitím probíhaly sanační, vyklízecí a údržbové práce na objektu bývalé strojové stanice v Kutné Hoře. Depo bylo již delší dobu nevyužívané, neslo na sobě známky vandalismu, krádeží a neautorizovaného používání objektu. Před samotným započetím opravných prací musel být objekt vysekán od náletových dřevin a vyklizen od navezeného a nanošeného odpadu, který v celkovém součtu dosáhl přes dvacet tun hmotnosti ve smetí. Od března 2020 byl ukončen pronájem prostor v České Třebové a nadále se věnujeme svým aktivitám jen v Kutné Hoře.

Historie našeho depa až po současnost

1972 – 1974

výstavba Pomocného lokomotivního depa Kutní Hora

04/2019

začátek našeho pronájmu celého areálu

12/2019

první vozidlo ve vyklizené hale (mám fotografii)

2023

Specializace v železničním opravárenství, pronájmu železničních vozidel a služeb železničního dopravce.

2000 – 2004

postupné ukončení provozu a opuštění projektu

05/2019

začátek vyklízení a obnovy areálu

02/2020

opuštění pronájmu prostor v České Třebové a zahájení plného provozu v depu v Kutné Hoře

Historie našeho depa až po současnost

1972 – 1974

výstavba Pomocného lokomotivního depa Kutní Hora

2000 – 2004

postupné ukončení provozu a opuštění projektu

04/2019

začátek našeho pronájmu celého areálu

05/2019

začátek vyklízení a obnovy areálu

12/2019

první vozidlo ve vyklizené hale (mám fotografii)

02/2020

opuštění pronájmu prostor v České Třebové a zahájení plného provozu v depu v Kutné Hoře

2023

Specializace v železničním opravárenství, pronájmu železničních vozidel a služeb železničního dopravce.

Jak fungujeme v současnosti

Depo Kutná Hora se nachází přímo v obvodu železniční stanice Kutná Hora hl.n., která leží na trati 230 necelých 11km od železniční stanice Kolín. Nachází se tedy v blízkosti 1. a 3. tranzitního koridoru a leží přímo na trati implementované do sítě TERFN. Stanice Kutná Hora je místem styku napájecích soustav 3kV DC a 25kV 50Hz AC, což umožňuje příjezd vozidel jakékoliv trakce. Zároveň se obvod stanice využívá pro zkoušení elektrických lokomotiv právě kvůli přítomnosti obou napájecích soustav bez nutnosti zkušebních jízd do jiných vzdálenějších stanic. Samotné železniční depo disponuje kolejištěm o užitné délce necelých 1000 m, z čehož jsou dvě koleje v kryté vytápěné a osvětlené hale, každá kolej v hale o užitné délce 42 m. V hale jsou obě koleje vybaveny montážními kanály, jedna kolej je vybavena prohlížecím revizním kanálem o délce 15 m. V mechanické výbavě depa jsou soupravy zvedáků o nosnosti až 4x 20 tun a 4x 16 tun. Společně umožňují zdvih dvouvozových souprav bez nutnosti dělení.

Náš tým

Filip Pech

provozní manažer +420 774 663 494 filip.pech@paricz.cz

Ing. Martin Konečný

vedoucí provozu železniční dopravy + 420 773 258 932 martin.konecny@paricz.cz

Ing. Roman Slotty, Ph.D.

obchodně - technický manažer + 420 739 680 660 roman.slotty@paricz.cz